Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Dokumenty KTG ZG PTTK

Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2018-2021

1. Uchwała nr 1/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)
KTG ZG podjęła decyzje personalne, a mianowicie: Skład KTG ZG PTTK: Jerzy W. Gajewski (Kraków) – przewodniczący, Mikołaj Majewski (Gniezno) – I z-ca przewodniczącego, Marek Szot (Wrocław) – II z-ca przewodniczącego, Janusz Konieczniak (Kraków) – sekretarz, Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Mateusz Murzyn (Myślenice), Jacek T. Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych), Karol Piotrowski (Krotoszyn). Delegatura Wschodniokarpacka – Stanisław Sieradzki, Delegatura Zachodniokarpacka – Andrzej Kucia i Delegatura Sudecka – Krzysztof Kaszuba. Podkomisja Programowa KTG ZG PTTK: Andrzej Łączyński (Kraków) - przewodniczący, Jerzy Kalarus (Nowy Sącz), Jacek T.Nowicki (Warszawa), Jacek Pielich (Wałbrzych), Jacek Płonczyński (Kraków), Artur Rotter (Kraków) i Stefan Rzonca (Kraków). Podkomisja Zagospodarowania KTG ZG PTTK: Andrzej Ryłko (Żywiec) - przewodniczący, Bogusław Bujok (Cieszyn), Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek (Nowy Sącz), Tomasz Dziurawiec (Rzeszów), Stanisław Sieradzki (Sanok), Marek Misztal (Szczawnica), Stanisław Junak (Wałbrzych). Podkomisja Klubów Górskich PTTK: Jacek T. Nowicki (Warszawa) - przewodniczący, Adam Półrolczyk (Wrocław), Jacek Płonczyński (Kraków), Jacek Gołębiowski (Warszawa)

2. Uchwała nr 2/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Ryszarda Seidela (Bydgoszcz), leg. nr 1176 i Tymoteusza Wróblewskiego (Kielce), leg. nr 1177

3. Uchwała nr 3/XX/2018 z dn. 25.03.2018 r. (prot. nr 1)
KTG ZG PTTK powołała Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK przy Oddziale PTTK „Meblarz” w Swarzędzu i Oddziale PTTK „Tryton” w Nysie.

4. Uchwała nr 4/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK nawiązując do pkt 7 regulaminu odznaki jubileuszowej ustanowionej przez KTG ZG PTTK z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości (uchwała nr 63/XIX/2017), uprawnia uczestników ogólnopolskich imprez turystycznych organizowanych w roku 2018 pod patronatem KTG ZG PTTK, do nabycia odznaki jubileuszowej z okazji 100-lecia Niepodległości RP.

5. Uchwała nr 5/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK zatwierdziła Regulamin Referatów Weryfikacyjnych Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

6. Uchwała nr 6/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK zatwierdziła następujące szlaki turystyczne:
- Przełęcz pod Borową – Przełęcz Kozia – platforma pod Dłużyną – Przełęcz Szybka – Rusinowa (szlak czerwony),
- Wałbrzych Górny – Przełęcz Szybka – Przełęcz Kozia – Borowa – Ptasie Rozdroże – Glinik Stary – Sobięcin (szlak czarny),
- Platforma widokowa pod Dłużną – ul. Pokrzywianka – Jedlina Górna – Glinica – Ptasie Rozdroże – Rybnicki Grzbiet – Przełęcz pod Wawrzyniakiem – Głuszyca st. kolejowa (szlak zielony),
- Przełęcz pod Malinowską Skałą – Szczyrk Solisko PKS (szlak niebieski),
- Stara skocznia – Przełęcz Krzyżowa (szlak żółty),
oraz skasowanie szlaku turystycznego: Malinów – Szczyrk Solisko PKS (szlak zielony).

7. Uchwała nr 7/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Marka Kaczmarczyka (Katowice) leg. 1178, Antoniego Knapika (Katowice) leg. nr 1179, Ilony Knapik (Katowice) leg. 1180, Lidii Kubac (Katowice) leg. 1181, Ignacego Walentego Nendzy (Katowice) leg. 1182, Olgierda Promińskiego (Poznań) nr leg. 1183, Henryka Widera (Katowice) nr leg. 1184.

8. Uchwała nr 8/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK kol. Jacka Pielicha (Wałbrzych) nr 34.

9. Uchwała nr 9/XX/2018 z dn. 09.09.2018 r. (prot. nr 2)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Ryszarda M. Remiszewskiego i Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej PTTK w Szczawnicy.

10. Uchwała nr 10/XX/2018 z dn. 27.11.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK Wydawnictwo COMPASS w Krakowie.

11. Uchwała nr 11/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK zaopiniowała pozytywnie zaproponowane zapisy Regulaminu schroniska PTTK przedstawiony przez Spółkę z o. o. „Karpaty – Schroniska i Hotele PTTK” w Nowym Sączu.

12. Uchwała nr 12/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK zatwierdza zmiany kolorów szlaków na szlakach: Zwardoń PTTK – osiedle Mały Rachowiec o długości 2,2 km – przeznakowanie koloru szlaku z czarnego na żółty; Sól – Rycerka Dolna –Bendoszka Wielka – Przegibek – Przełęcz pod Banią o długości 13,8 km – przeznakowanie koloru szlaku z czarnego na niebieski.

13. Uchwała nr 13/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Roberta Piwkowskiego (Sosnowiec) nr leg. 1185, Czesława Rzepę (Tychy) nr leg. 1186.

14. Uchwała nr 14/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Zbigniewa Begiełło (Lublin) nr 329, Piotra Janowskiego (Kłodzko) nr 330, Romualda Styczyńskiego (Wągrowiec) nr 331 i Feliksa Żołnę (Lublin) nr 332.

15. Uchwała nr 15/XX/2018 z dn. 02.12.2018 r. (prot. nr 3)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Adama Bielę (Kłodzko), Natalię Kaszubę (Kłodzko), Macieja Matonia (Gdynia), Józefa Robakowskiego (Wągrowiec), Stefana Strychalskiego (Wągrowiec) i Radosława Jana Tokarza (Wrocław).

16. Uchwała nr 16/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)
KTG ZG PTTK pozytywnie akceptuje wydatki Komisji w roku 2018 według załącznika.

17. Uchwała nr 17/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)
KTG ZG PTTK powołuje Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT przy Oddziale PTTK w Szczawnicy w składzie: Ziemianek Tadeusz (PTG 7032), Ziemianek Jan (PTG 7426), Remiszewski Ryszard (PTG 4376) oraz przy Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu w składzie: Zgoda Piotr (PTG 7004), Jałowski Daniel (PTG 5639), Kacperski Wojciech (PTG 3407).

18. Uchwała nr 18/XX/2019 z dn. 09.03.2019 r. (prot. nr 4)
KTG ZG PTTK zatwierdza wyznakowanie nowego szlaku żółtego na trasie Szczyrk Gondola – Małe Skrzyczne wg załącznika.

19. Uchwała nr 19/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Marka Bazylowa (Gliwice) nr 1187, Dariusza Dyląga (Dobczyce) nr 1188, Grzegorza Gdesza (Dąbrowa Górnicza) nr 1189, Andrzeja Gumowskiego (Gdynia) nr 1190, Andrzeja Pańczyszyna (Gliwice) nr 1191, Tomasza Simiński-Stanny (Grudziąc) nr 1192, Witolda Klajnszmita (Zduńska Wola) nr 1193, Józefa Kawałko (Świdnicy) nr 1194.

20. Uchwała nr 20/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. Jana Białka (Opole) nr 333, Henryka Biela (Opole) nr 334, Grzegorza Gdesza (Dąbrowa Górnicza) nr 335, Andrzeja Gmiterka (Opole) nr 336, Ziemowita Junowicza (Warszawa) nr 337, Dariusza Kapuścińskiego (Bytom) nr 338, Wiesława Malarza (Mikołów) nr 339, Franciszka Olszewskiego (Prudnik) nr 340, Jerzego Pruskiego (Warszawa) nr 341, Jerzego Świgonia (Poznań) nr 342, Andrzeja Kurka (Świdnica) nr 343.

21. Uchwała nr 21/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. Annę Barów (Sosnowiec), Roberta Barów (Sosnowiec), Dariusz Chądzińskiego (Opole), Annę Charęzę (Opole), Zbigniewa Curyla (Świdnica), Zdzisława Dybciaka (Świdnica), Dorotę Gdesz (Dąbrowa Górnicza), Swietłanę Koniuszewską (Sosnowiec), Joannę Koścień (Bytom), Izabelę Miśkiewicz (Dąbrowa Górnicza), Mariusza Miśkiewicza (Dąbrowa Górnicza), Andrzeja Pielicha (Opole), Franciszka Rząsę, Teresę Urban (Bytom), Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” (Gorzów Wielkopolski), Schronisko PTTK na Kudłaczach (Myślenice).

22. Uchwała nr 22/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK zatwierdza zmiany w przebiegu szlaku niebieskiego Sucha Beskidzka PTTK – Mioduszyna – Maków Podhalański na odcinku Sucha Beskidzka Rynek – os. Działy Makowskie w związku z wybudowaniem platformy widokowej na stokach Mioduszyny.

23. Uchwała nr 23/XX/2019 z dn. 08.06.2019 r. (prot. nr 5)
KTG ZG PTTK zatwierdza skasowanie górskiego szlaku turystycznego Zawoja Widły – Markowe Szczawiny (kolor zielony) na odcinku Zawoja Widły – Zawoja Składy, ponieważ przebiega wspólnie ze szlakiem żółtym drogą i nie ma znaczenia turystycznego z uwagi na kursowanie na tym odcinku komunikacji zbiorowej.

24. Uchwała nr 24/XX/2019 z dn. 18.10.2019 r. (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Grzegorza Guzika (Krosno) nr 1195, Lecha Kaźmierczaka (Zielona Góra) nr 1196, Kazimierza Makiełę (Warszawa) nr 1197.

25. Uchwała nr 25/XX/2019 z dn. 18.10.2019 r. (prot. nr 6)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK: kol. Ewę Hankiewicz (Łódź) nr 344, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nr 345.

26. Uchwała nr 26/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wnioskuje, aby Zarząd Główny PTTK poczynił starania w sprawie czasowego uruchomienia turystycznego przejścia granicznego Wołosate – Łubnie.

27. Uchwała nr 27/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wyróżniła Dyplomem KTG ZG PTTK kol. kol. Leszka Baraniewicza (Opole), Pawła Kaczmarka (Poznań) i Mariusza Kimmel (Poznań).

28. Uchwała nr 28/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wyróżniła Medalem KTG ZG PTTK kol. kol. Lucjusza Bilika (Opole) nr 346, Stanisława Dankowskiego (Poznań) nr 347, Stanisława Głowacza (Poznań) nr 348, Andrzeja Kubiczka (Opole) nr 349, Marka Petę (Poznań) nr 350, Janusza Rochowskiego (Poznań) nr 351, Pawła Szymkowicza (Opole) nr 352, Ireneusza Wyskowskiego (Bytom) nr 353, Elżbietę Zagłobę Zygler (Opole) nr 354, Zbigniewa Zagłobę Zyglera (Opole) nr 355 i Leszka Zagórskiego (Poznań) nr 356.

29. Uchwała nr 29/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK wyróżniła tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK kol. kol. Edwarda Henryka Poniewskiego (Poznań) nr 1198, Czesławę Witkowiak (Poznań) nr 1199 i Mirosława Wziątka (Poznań) nr 1200.

30. Uchwała nr 30/XX/2019 z dn. 08.12.2019 r. (prot. nr 7)
KTG ZG PTTK zatwierdza zmianę szlaków turystycznych w okolicach Wałbrzycha zgodnie z powyższym wykazem, a mianowicie:
- Szczawno Zdrój – Konradów;
- Pietrzyków – Zamek Cisy;
- Dolina Czyżynki – Struga – Szczawno Zdrój – Spiż – Siodełko pod Starym Książem;
- Siodełko pod Starym Książem – Zamek Książ –Cis Bolko;
- Siodełko pod Starym Książem – Stary Książ – Wąwóz Książ – Cis Bolko
- Zamek Książ – Palmiarni – Jeziorko Daisy – Witoszów Górny;
- Kłaczyna – Kłaczyna.


Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2014 – 2017
Uchwały KTG ZG PTTK w kadencji 2010 – 2013Regulamin KTG ZG PTTK i plan prac KTG ZG PTTK na lata 2015-2017Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.