Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Sympozjum

Sympozjum Górskie KTG ZG PTTK – Kraków 2016 r.


Sympozjum Górskie organizowane tradycyjnie przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK odbędzie się w dniu 26 listopada 2016 roku w Krakowie w budynku Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 (sala konferencyjna na I piętrze). Początek sympozjum przewidziany jest na godz. 10.00, zakończenie około godz. 14.30.

Program Sympozjum Górskiego KTG ZG PTTK jest następujący:

1. Otwarcie Sympozjum przez Przewodniczącego KTG ZG PTTK Jerzego W. Gajewskiego

2. Prelekcje związane z historią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego :

„Krajoznawstwo w górach” – Włodzimierz Łęcki

„50 lat Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK” – Jacek Płonczyński

3. Przerwa połączona z losowaniem wśród uczestników Sympozjum Górskiego bezpłatnych wydawnictw turystycznych z terenów związanych m.in. z jego tematyką

4. Prelekcje z cyklu „Tereny górskie i obiekty w górach na Listach Światowych UNESCO”:

„Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO – Karpaty Wschodnie (Polska – Słowacja – Ukraina)” – Stanisław Sieradzki

„Drewniane cerkwie w Karpatach Wschodnich na Liście Światowej Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO (Polska – Słowacja – Ukraina)” – Grażyna Holly

W przerwie między prelekcjami z cyklu „Tereny górskie i obiekty w górach na Listach Światowych UNESCO przewidziana jest prelekcja „Jerzy Harasymowicz – poeta Bieszczadów” – Andrzej Szczepek

UWAGA: przesunięcie terminu Sympozjum z pierwszej soboty grudnia (3.12.2016 r.) na ostatnią sobotę listopada (26.11.2016 r.) wynika z projektowanych centralnych uroczystości 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w tym pierwszym terminie ma organizować w Warszawie Zarząd Główny PTTK.

ZAPRASZAMY!


Prelegenci na Sympozjum Górskim KTG ZG PTTK

Dr GRAŻYNA HOLLY - Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, geograf, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat w Zakładzie Geografii Religii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik działu edukacji ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym, autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu krajobrazu sakralnego, stosunków wyznaniowych oraz zasobów przyrodniczych Bieszczadów i pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, redaktorka Biuletynu Informacyjnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego - obszary badawcze: historia Bieszczadów, przemiany krajobrazu sakralnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, sanktuaria.

Dr inż. WŁODZIMIERZ ŁĘCKI - doktor nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Pracownik naukowy Politechniki i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wojewoda poznański w latach 1990 - 1997, senator RP V kadencji Senatu w latach 2001 - 2005. Turysta, krajoznawca, działacz PTTK m.in. wieloletni przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, członek Zarządu Głównego, dziekan Kręgu Seniorów (Członków Honorowych Towarzystwa). Wyróżniony wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Członek Honorowy PTTK. Autor i współautor 85 książek krajoznawczych, przewodników i monografii dotyczących głównie Wielkopolski i Pomorza Zachodniego m.in. przewodników Wielkopolska, Szlak Piastowski, Kanon Krajoznawczy Polski. Przewodniczący społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu.

JACEK PŁONCZYŃSKI – geolog-kartograf, autor map geologicznych okolic Krakowa (rejonu Krzeszowic, Ojcowskiego Parku Narodowego i Puszczy Niepołomickiej) i innych obszarów Polski. Przewodnik tatrzański, członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider” (UIMLA), Instruktor Przewodnictwa PTTK, prezes Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Zastępca przewodniczącego Podkomisji Klubów Górskich oraz członek Podkomisji Programowej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Autor i wydawca przewodnika wysokogórskiego „Perciami Alp Julijskich” (2003) i „ALPY Julijskie. Słowenia – Włochy” (2012), współredaktor czasopisma przewodników tatrzańskich „Maćkowa Perć”. Pasjonat gór i podróżowania – liczne wyprawy w różne grupy górskie w Europie i Azji. Autor wystaw fotograficznych o tematyce górskiej oraz prelegent – od wielu lat prowadzi w Krakowie cykle foto-prelekcji o górach i podróżach.

STANISŁAW SIERADZKI – geolog, zawodowo zajmujący się poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Pracuje w Oddziale Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A., gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Projektowego. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz funkcję przewodniczącego Delegatury Wschodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, przewodnik beskidzki i terenowy, pilot wycieczek, Instruktor Przewodnictwa, Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Polski, Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, przewodnik z licencją na Bieszczadzki Park Narodowy, kierownik kursów przewodnickich, członek Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich, wieloletni kierownik, a później komandor Ogólnopolskich Bieszczadzkich Rajdów Narciarskich. Największą jego pasją są wyprawy górskie w najodleglejsze zakątki świata – zdobywał szczyty w Alpach, Karpatach, Himalajach, Andach, Kaukazie, Apeninach, Pirenejach, Kordylierach, na Bałkanach, w Górach Skandynawskich, w Górach Betyckich, w Górach Atlasu, a nawet na Nowej Zelandii.

ANDRZEJ SZCZEPEK - uprawia turystykę górską i pieszą od 1958 roku. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK otrzymał w 1965 roku: na Beskidy Zachodnie, Góry Świętokrzyskie i Sudety, potem uprawnienia na Beskidy Wschodnie. Od 1969 roku jest przewodnikiem beskidzkim. W 1993 roku został wiceprezesem Koła Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Krakowskim PTTK, a od 2005 roku był jego wieloletnim prezesem. Posiada duży złoty stopień Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, zdobył trzykrotnie Odznakę „Za wytrwałość” GOT PTTK, a także małe złote Odznaki Turystyki Pieszej oraz Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK. Jest Instruktorem Przewodnictwa PTTK, Zasłużonym Przewodnikiem PTTK, Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK. W życiu służbowym jest prezesem Spółki Piece Tunelowe w Krakowie.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.