Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Spis PTG

Weryfikacja stanu kadry Przodowników Turystyki Górskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk górskich naszego Towarzystwa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK informuje o rozpoczęciu prac nad internetowymi wykazami naszej kadry programowej. Rozpoczynamy od przodowników turystyki górskiej, w wykazie zamieścimy jedynie imię i nazwisko przodownika, numer jego legitymacji, posiadane uprawnienia terenowe oraz miejscowość zamieszkania.

Warunkiem wpisania przodownika do wykazu internetowego jest wypełnienie i nadesłanie załączonej ankiety (wersja DOCX lub wersja PDF).

Uwaga od marca 2016 roku obowiązuje nowy wzór ankiety. Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowego wzoru.

Ankietkę można wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres: Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków; można też wypełnić elektronicznie, wydrukować, własnoręcznie podpisać, zeskanować i w formacie pdf przesłać na nasz adres internetowy: poczta@ktg.pttk.pl. Przodowników będziemy umieszczać w wykazie w miarę otrzymywania wypełnionych ankietek. Dane przekazane w ankietce posłużą również do aktualizacji listy przodowników.

Jednocześnie wdrażamy prace nad stworzeniem internetowego wykazu znakarzy górskich szlaków turystycznych. Związane jest to z wymianą legitymacji znakarzy i weryfikacją stanu kadry. Prace te prowadzone są przez Delegatury KTG ZG PTTK i powinny do końca kadencji dobiec końca.

W dalszej kolejności przewidujemy również opublikowanie wykazów osób wyróżnionych przez Komisję tytułami honorowymi i Medalami KTG ZG PTTK.

Liczymy na daleko idącą pomoc w dotarciu z tą informacją do przodowników w Waszych środowiskach oddziałowych, klubowych, koleżeńskich i wszelkich formalnych i nieformalnych grupach turystycznych. Za zaangażowanie się w akcji tworzenia wykazu naszych przodowników z góry serdecznie dziękujemy.

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.