Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Wyróżnienia KTG ZG

Regulamin Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK

§ 1

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest wyróżnieniem nadawanym znakarzom szlaków górskich przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność znakarską.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek oddziałowej grupy znakarskiej, właściwej Delegatury KTG ZG lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany znakarzowi, który:
a) aktywnie pełnił funkcję znakarza co najmniej 20 lat;
b) ukończył 50 lat życia.
2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.


§ 5

Odznakę Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, oraz przewodniczący właściwych Delegatur KTG ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest we właściwej zakładce na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 7

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest przyznawany tylko raz.

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 4 grudnia 2011 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.