Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Aktualności, ogłoszenia

Komunikat KTG ZG PTTK

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Wydarzenia tego roku nie pozwoliły na organizację szeregu imprez i spotkań, m.in. nie dojdzie do skutku grudniowe Sympozjum KTG ZG PTTK, ale wielu z Was nie traci nadziei i planuje organizację odwołanych imprez w roku 2021, a mianowicie:

a/ termin tradycyjnego sympozjum KTG ZG PTTK przesunięty jest z 5 grudnia 2020 r. na sobotę 4 grudnia 2021 r., a jego tematyka ma dotyczyć gór z „trójstyku” Czech, Polski i Niemiec. W tym terminie odbędzie się również spotkanie prezesów (przedstawicieli) klubów górskich;
b/Ogólnopolski Zlot Klubów Górskich PTTK, oczywiście jeśli warunki sanitarne na to pozwolą, planowany jest 13-16 maja 2021 r. w bazą w Wiśle;
c/ 5. Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK im. Przemysława Jończyka, organizowany przez Oddz. Wojskowy PTTK w Krakowie planowany jest 18-19 września 2021 r. z bazą w Korbielowie;
d/ Oddział PTTK w Kłodzku planuje organizację 15-17 października 2021 r. połączonych (już tak bywało) zlotów przodowników turystyki górskiej - Ogólnopolskiego i Sudeckich Przodowników;
e/ planowane jest też Sympozjum Sudeckie (organizowane zgodnie z harmonogramem co 2 lata, poprzednie odbyło się w 2019 r.);
f/ w czerwcu planowany jest kurs znakarski organizowany przez O/PTTK w Rabce.

Wirus sparaliżował wiele działań, lecz KTG ZG PTTK była i jest w kontakcie z przodownikami, znakarzami itp. w razie potrzeby. Z przykrością musimy poinformować, że w dobie pandemii trudno nam było rekomendować udział w imprezach. Natomiast warto odnotować wzrost liczby turystów w górach tego lata, także w terenach dotychczas mniej uczęszczanych.

Zebranie Komisji odbyło się 12 czerwca w Rytrze (członkowie uczestniczyli na własny koszt z uwagi na blokadę finansową Towarzystwa). Planujemy, zgodnie z harmonogramem, spotkać się, tym razem elektronicznie, na początku grudnia i być może takie spotkania w różnych formach i w różnych gremiach trzeba będzie kontynuować, albowiem w projekcie budżetu PTTK na rok 2021 możemy liczyć na sfinansowanie organizacji jednego posiedzenia Komisji.

Nie chcąc narażać osób wyróżnionych i członków KTG uczestnictwem w wieloosobowych spotkaniach Komisja odstąpiła aż do odwołania (na czas pandemii) od swych postanowień: wyróżnieni Medalem KTG, Dyplomem KTG i tytułem Honorowego Przodownika TG otrzymają te wyróżnienia pocztą (niestety, wyróżnieni przodownicy lub wnioskodawcy muszą odznakę wykupić w COTG PTTK w Krakowie).

Jest duże prawdopodobieństwo, że „pod choinkę” będziemy mogli kupić (także w COTG) 84. tom Wierchów za rok 2018. Prosimy zatem o nadsyłanie pilnie materiałów i fotografii do kroniki, do tomu za rok 2019.


Komisja Turystyki Górskiej
ZG PTTK


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.